Jak s lekcemi pracovat

Zde přinášíme tipy, které vám umožní začlenit projektové lekce do běžné výuky.

Jak s lekcemi pracovat

Zařazení lekcí (u MŠ metodických celků) do výuky

Téma odpovědné spotřeby je široké a aby bylo možné cílit na změnu chování postojů a hodnot žáků, pojali jsem systém lekcí jako miniprojekt. Doporučujeme začlenění lekcí do výuky promyslet a naplánovat v předstihu např. už v přípravném týdnu. Kromě zařazení lekcí do výuky, lze lekce zařadit jako doplňkový program na školu v přírodě nebo je pojmout např. jako náplň projektového týdne či čtyř projektových dnů během školního roku. Lekce na sebe navazují, proto doporučujeme je realizovat maximálně s měsíčním odstupem, aby děti či žáci mohli lépe navázat na práci z předchozí lekce.

Přizpůsobení lekcí věku žáků

Lekce jsme tvořili pro jednotlivé stupně škol, a tím pádem pro relativně široké věkové skupiny dětí, žáků či studentů. Proto často v lekcích uvádíme doporučení jednotlivé aktivity přizpůsobit věku a schopnostem dětí, žáků. Zároveň pokud lekce realizujete
ve třídách, které jsou „stupňově hraniční“ např. v 1. nebo v 5. třídě, 6. či 9. třídě, doporučujeme inspirovat se lekcemi pro mladší, resp. starší děti či žáky.

Uchopení lekcí do hodiny

Lekce jsou jasně a přesně naplánovány a strukturovány, zároveň ponechávají prostor a možnost s lekcemi kreativně pracovat a přizpůsobit je věku dětí a potřebám učitele či třídy.

Aktivity pro všechny typy žáků

V lekcích zohledňujeme různé osobnosti žáků, proto jsou jednotlivé aktivity popsány tak, aby si je žáci mohli uchopit podle vlastních potřeb. Někdo potřebuje přesné zadání a nasměrování, někdo má rád volnost a prostor pro fantazii, někdo chce pracovat samostatně, někdo potřebuje podporu a radu, někdo rád kreslí, někdo raději píše… Nechte děti či žáky zvolit a vyzkoušet, co v danou chvíli potřebují.

Práce s osobní rovinou

V rámci lekcí dochází k reflexím v osobní, třídní či školní rovině. Je důležité vytvořit pro lekce ve třídě bezpečné klima. Pokud máte pocit, že ve třídě zcela bezpečné prostředí není, dohodněte se s žáky, které informace chtějí v rámci třídy sdílet. Přesto mohou žáci pracovat v osobní rovině, je důležitá pro realizaci změn, nicméně ji nemusíte společně sdílet, nebo ji můžete sdílet v dohodnuté režimu.

Buďte dětem průvodci a partnery

Lekce jsou navrženy tak, aby děti, žáci a studenti dostali v lekcích co největší prostor, vyzkoušeli si co nejvíc věcí sami zjistit, vymyslet a realizovat. Proto buďte dětem či žákům partnerem a průvodcem lekcemi a umožněte jim realizovat vlastní řešení i v případě, že není ideální. Poučení se z chyb je nejlepším prostředkem pro hledání nových řešení.