Inspirace, tipy, aktivity do hodin

Tipy, aktivity a další inspirativní materiály:

Hromadění odpadků 

Jak naplánovat změnu

Jak řešit problém - metoda PDCA (Plan - plánuj, Do - dělej, Check- kontroluj, Act - jednej)

Jak naplánovat akci pro veřejnost

Malý nápadník akcí

Jak o sobě dát vědět

Jak začít spolupráci

Příklady z praxe na testovaných školách

Rozdělení do skupin

Lapbook jako osobní portfolio

Další zajímavé aktivity

Výstava výrobků s příběhem

Nákup pro školku společně s dětmi

Materiály a publikace 

Udržitelný život ve třídě

Tato publikace vyšla ve vzdělávacím centru TEREZA, v roce 2010 aktivity jsou aktuální, nicméně je potřeba vzít v úvahu, že některé údaje nemusí být zcela aktuální. Z této publikace jsme využili aktivitu hromadění odpadků.

7 kroků k zodpovědné spotřebě potravin

tato metodická publikace programu Ekoškola ukazuje metodiku, díky které mohou děti a dospělí zlepšovat životní prostředí ve svém okolí.