O projektu

Jak soubor materiálů pro výuku odpovědné spotřeby vznikl

 

Jde o výsledek výzkumného projektu TL01000117 „Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu“ řešeného v rámci programu Technologické agentury ČR na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA v letech 2017–2021. 

 

Co říci na závěr

„Jedinečnost projektu Odpovědná spotřeba a životní styl spočívá v komplexnosti zpracovaných materiálů - od certifikované metodiky, přes odborné podklady umožňující pedagogům se s tématem seznámit do hloubky až k metodickým listům. Jedinečnost metodických listů spočívá v tom, že je zde projektovým způsobem zpracované téma pro všechny stupně škol, kdy lekce na sebe systematicky navazují. Pokud se děti, žáci či studenti s tématem setkají opakovaně, postupně získávají nejen nové informace a souvislosti v tématu, ale opakované setkávání se projektem umožňuje zlepšovat  schopnosti a získávat nové dovednosti, které jim pomohou všímat si světa kolem sebe, uvědomovat si, že ho mohou měnit a vyzkoušejí si řešení reálných problémů.“

Simona Neprašová, metodička Terezy, vzdělávacího centra z.ú.

„Chtěli jsme rozpracovat téma odpovědné spotřeby do všech podrobností – tak, aby se v něm učitelé snadno orientovali a našli, co potřebují. Všechny výsledky jsme shromáždili na tomto webu, aby byly vždy po ruce – to mj. umožňuje propojovat odborné poznatky s metodickými, hledat pracovní listy, které jsou využitelné přímo v hodinách, v konkrétním školním prostředí, a pracovat s dalšími zdroji (protože trocha pedagogické teorie nikoho nezabije). Kromě tématu samotného jsme při tom měli vždy na mysli děti – žáky, studenty, kteří by měli mít možnost zažít názorné a všestranné vzdělávání; učení, které je aktivním zkoumáním skutečnosti, kreativním procesem, který odhaluje to, co je skryto, co ale přesto naši skutečnost utváří. Pak by jim tyto znalosti mohly sloužit nejen při rozhodování o každodenních nákupech, ale snad i o celkovém způsobu jejich života.“

Jana Dlouhá, vedoucí projektu

Jak chceme pokračovat

O materiálech Odpovědná spotřeba budeme pravidelně informovat školy zapojené v programu Ekoškola (přes 400 škol). Tyto školy budeme podrobně o projektu informovat na webinářích, prostřednictvím newsletteru a pravidelných e-mailových rozesílek, ve kterých se budeme tématu Odpovědná spotřeba věnovat.

O projektu budeme informovat další školy zapojené v programech vzdělávacího centra TEREZA: Učíme se venku, Globe a Les ve škole. Celkem se bude jednat minimálně o 1000 informovaných škol resp. pedagogů. Informace budeme šířit i na facebooku a dalších kanálech.

Tým projektu

Projekt jsme vedli z hlediska tématu spotřeby, pedagogiky a/nebo praxe:

Jana Dlouhá
Centrum pro otázky životního prostředí UK
jana.dlouha@czp.cuni.cz

Roman Kroufek
Pedagogická Fakulta UJEP, Ústí nad Labem

Simona Neprašová
Tereza, z.ú.