Zpětná vazba

Co si o navrženém programu vzdělávání k odpovědné spotřebě a životnímu stylu myslíte? Jak byste představené materiály chtěli využívat? Máte již nějaké zkušenosti s tím, jak to funguje?

Budeme rádi za zpětnou vazbu, prozatím ji můžete posílat na tento mejl: jana.dlouha@czp.cuni.cz. Cokoli nám pošlete, můžeme zde zveřejnit nebo nám to bude sloužit do budoucna, pro zlepšení toho, co v této věci děláme.